Uspostavljanje monitoring i donośenje boljih zakon za naćin upotrebe socijalnih mreža od strane nadleźne institucije dotićne drźave. Korak napred za sprećavanje i śirenje govor mržnje, radikalizaciju, extremizam i terorizam.


Uključivanje verskih institucija, civilnog društva, državnih tela i drugih relevantnih institucija radi postizanja konsenzusa o sprečavanju govora mržnje.