Program

Ditë0

14.09.2017.


Durres, Albania

12:00 - 19:00
Mbërritje
19:00 - 21:00
Mirëmëngjes darkë / Biseda mbrëmje me folësit kryesorë *

Ditë1

15.09.2017.


Durres, Albania

09:00 - 09:30
Vërejtje hyrëse dhe takoni ekipin
09:30 - 10:00
Thyerja e akullit