CIJA US ka bashkuar forcat me BIRN dhe Talks 2.0, për të sfiduar narrativat ekstremiste në diskursin publik në gjithë Ballkanin Perëndimor – veçanërisht atyre të shpërndara në internet – dhe për të pajisur zërat kritikë në vendet e synuara, me aftësitë, njohuritë dhe burimet për të luftuar radikaliizmin, rekrutimin e luftëtarëve të huaj terroristë dhe ekstremistëve të dhunshëm si dhe tendencat e tjera të rrezikshme. Kjo do të fuqizojë një grup të ndryshëm të akterëve të shoqërisë civile – aktivistët, gazetarët, blogerët, edukatorët dhe ndikuesit e tjerë në internet (dhe offline) – që të bëhen zëra zhurmues, të aftë për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm, për të reaguar kundër propagandës ekstremiste dhe për të rritur dhe përforcuar mesazhe alternative pozitive.

Applications are now closed!