1. Faza

  Thirrje për aplikim

  Tani

  20 korrik 2017

 2. Faza

  Përzgjidhen pjesëmarrësit, përpunohen konceptet e projektit, zhvillohen planet e mentorimit

  20 korrik

  7 gusht

 3. Faza

  Zhvillimi i prototipit dhe mentorimi

  7 gusht

  14 shtator

 4. Faza

  Gara Hackathon në Durrës, Shqipëri

  14 shtator

  17 shtator

 5. Faza

  Fillimi dhe zbatimi i iniciativës

  17 shtator

  tutje