CIJA US je zajedno sa BIRN-om i Talks 2.0 ujedinila snage da izazove ekstremne govore u javnom diskursu širom Zapadnog Balkana – najpre one koji se šire online – i da okupi kritične glasove ciljanih zemalja sa veštinama, znanjem i resursima da se suprotstave radikalizaciji, regrutovanju stranih terorističkih boraca, nasilnim ekstremistima i ostalim opasnim trendovima. Ovo će ojačati široku grupu aktera civilnog društva – aktiviste, novinare, blogere, predavače i ostale online i offline uticajne ljude – da postanu glasovi koji odjekuju, spremni da se suprotstave nasilnom ekstermizmu, da odgovaraju na ekstremističku propagandu i da povećaju i prošire alternativne, pozitivne poruke.

Applications are now closed!